Историја на компанијата


Компанијата беше формирана во 1983 година, под името РОС како составен дел на ТК Македонка од Штип.  

Примарната функција на компанијата беше електромеханичко одржување на опремата во ТК Македонка. Тенденција на компанијата беше давање на услуги на другите компании од регионот.


Во 2004 година, по економските реформи, компанијата беше приватизирана и стана член на ЦЕР ДОО фамилијата.
Денес компанијата сега егзистира под името ЕМС.   
ISO 9001/2000
home