Дел од референтната листа
 Целосна референтна листа

МЗТ ХЕПОС - СКОПЈЕ

Механичка обработка на позиции за сопирачка опрема за Железница

МЗТ ЛЕАРНИЦА - СКОПЈЕ

Обработка на одливци од SL

АД  МАКСТИЛ - СКОПЈЕ

Изработка на позиции и учество на генерален ремонт

БИМ - СВЕТИ НИКОЛЕ

Изработка на запчаници, спојки и друго за одржување на технолошка линија

ЕЗИМИТ - ШТИП

Спојки од нерѓосувачки материјали и делови од бронза и месинг за винарски подрум

ВОДОВОД - КОЧАНИ

Машинско и електро одржување на комунални претпријатија

СВИЊАРСКА ФАРМА - ШТИП

Машинско и електро одржување на фарми

   
ISO 9001/2000
home